Notice: Undefined index: Islem in /home/u555293944/public_html/Ayarlar.php on line 75

HTML Etiket Listesi


HTML5 ile gelen etiket
Etiket Açıklama Varsayılan CSS İşlemler
<!--...--> Kod içinde açıklama tanımlar.
<!DOCTYPE> HTML belge türünü tanımlar.
<a> Bir bağlantı (köprü) tanımlar.
	a:link
color: (internal value);
text-decoration: underline;
cursor: auto;

a:visited
color: (internal value);
text-decoration: underline;
cursor: auto;

a:link:active
color: (internal value);

a:visited:active
color: (internal value);
<abbr> Kısaltma tanımlar. Yok.
<acronym> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine <abbr> kullanın. Bir kısaltmayı tanımlar
<address> HTML belgesinin yazarının / sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar.
	display: block;
font-style: italic;
<applet> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine <embed> veya <object> kullanın. Katıştırılmış bir uygulamayı tanımlar
<area> Bir resim haritasında köprü veya ölü alan tanımlar.
	display: none;
<article> Bir içerik / yazı / makale tanımlar.
	display: block;
<aside> İçeriği sayfa içeriğinden ayırır
	display: block;
<audio> Ses çalıcı ekler. Yok.
<b> Yazıyı koyu yapar.
	font-weight: bold;
<base> Belgedeki tüm bağlantılar ve formlar için taban URL / hedef belirtir. Yok.
<basefont> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine CSS kullanın. Belgedeki tüm metinler için varsayılan bir renk, boyut ve font belirtir.
<bdi> Dışındaki diğer metinden farklı bir yönde yazı yönü bölümünü ayırır. Yok.
<bdo> Metin yönlendirme tanımlar.
	unicode-bidi: bidi-override;
<big> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine CSS kullanın. Büyük metni tanımlar
<blockquote> Başka bir kaynaktan alıntı bölümü tanımlar.
	display: block;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 40px;
margin-right: 40px;
<body> HTML belgesinin gövdesini tanımlar.
	display: block;
margin: 8px;


body:focus
outline: none;
<br> Satır sonu tanımlar. Yok.
<button> Tıklanabilir bir düğme tanımlar Yok.
<canvas> Komutlar ile genellikle JavaScript) grafik / resim oluşturulabilecek bir tuval olusturur. Yok.
<caption> Tablolarda başlık tanımlar
	display: table-caption;
text-align: center;
<center> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine CSS kullanın. Ortalanmış metin tanımlar
<cite> Bir eser / çalışma başlığını tanımlar.
	font-style: italic;
<code> Bilgisayar kodu tanımlar
	font-family: monospace;
<col> Tablolarda <colgroup> öğesi içindeki her sütunun, sütun özelliklerini belirtir.
	display: table-column;
<colgroup> Biçimlendirmek için bir tabloda bir veya daha fazla sütun grubu belirtir.
	display: table-column-group
<data> Veri öğesi içeriğini, değer özniteliğindeki bu içeriğin makine tarafından okunabilir bir formuyla birlikte temsil eder.
<datalist> Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçeneklerin bir listesini belirtir.
	display: none;
<dd> Tanımlama listesinde bir terimin açıklamasını / değerini tanımlar.
	display: block;
margin-left: 40px;
<del> Belgeden silindiği gösterilen yazıyı tanımlar. Yazının üstünü çizer.
	text-decoration: line-through;
<details> Kullanıcıların görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar.
	display: block;
<dfn> Bir terimin tanımlayıcı örneğini tanımlar.
	font-style: italic;
<dialog> Yok.
<dir> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine <ul> kullanın. Bir dizin listesini tanımlar
<div> HTML belgesindeki bir bölümü tanımlar. Genel akış kabı.
	display: block;
<dl> Bir açıklama listesi tanımlar
	display: block;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
<dt> Tanımlama listesinde bir terimi / adı tanımlar
	display: block;
<em> Vurgulu eğik) metin tanımlar.
	font-style: italic;
<embed> HTML olmayan uygulamalar için bir kapsayıcı tanımlar. embed:focus
	outline: none;
<fieldset> Bir HTML formundaki ilgili elemanları gruplar.
	display: block;
margin-left: 2px;
margin-right: 2px;
padding-top: 0.35em;
padding-bottom: 0.625em;
padding-left: 0.75em;
padding-right: 0.75em;
border: 2px groove (internal value);
<figcaption> <figure> öğesinin başlığını tanımlar.
	display: block;
<figure> Resimler, diyagramlar, fotoğraflar, kod listeleri vb. gibi bağımsız içeriği belirtir.
	display: block;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 40px;
margin-right: 40px;
<font> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine CSS kullanın. Metnin yazı tipi, renk ve boyutunu tanımlar
<footer> Belge veya bölüm için altbilgi tanımlar.
	display: block;
<form> Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar.
	display: block;
margin-top: 0em;
<frame> HTML5"te desteklenmiyor.
Bir çerçeve setinde bir pencere bir çerçeve tanımlar
<frameset> HTML5"te desteklenmiyor.
Bir çerçeve kümesini tanımlar
<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> HTML başlıklarını tanımlar. h1:
	display: block;
font-size: 2em;
margin-top: 0.67em;
margin-bottom: 0.67em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
font-weight: bold;


h2:
	display: block;
font-size: 1.5em;
margin-top: 0.83em;
margin-bottom: 0.83em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
font-weight: bold;


h3:
	display: block;
font-size: 1.17em;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
font-weight: bold;


h4:
	display: block;
margin-top: 1.33em;
margin-bottom: 1.33em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
font-weight: bold;


h5:
	display: block;
font-size: .83em;
margin-top: 1.67em;
margin-bottom: 1.67em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
font-weight: bold;


h6:
	display: block;
font-size: .67em;
margin-top: 2.33em;
margin-bottom: 2.33em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
font-weight: bold;
<head> HTML belgesi meta verileri kapsayıcısıdır.
	display: none;
<header> Belge veya bölüm için bir başlık tanımlar.
	display: block;
<hr> Yatay çizgi çizer.
	display: block;
margin-top: 0.5em;
margin-bottom: 0.5em;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
border-style: inset;
border-width: 1px;
<html> Bir HTML belgesinin kapsayıcısıdır. html:
	display: block;


html:focus :
	outline: none;
<i> Metni eğik yapar.
	font-style: italic;
<iframe> Başka bir belgeyi mevcut HTML belgesi içine eklemeye yardımcı bir kapsayıcı tanımlar. iframe:focus :
	outline: none;


iframe[seamless] :
	display: block;
<img> HTML belgesinde görüntü / resim tanımlar.
	display: inline-block;
<input> Formlar için giriş denetimi tanımlar. Yok.
<ins> Belgeye eklenen bir metni tanımlar. Yazı varsayılan olarak altı çizili görünür.
	text-decoration: underline;
<kbd> Klavye girişi tanımlar
	font-family: monospace;
<keygen> Şifreleme anahtar-çift jeneratör form kontrolü
<label> Form denetim öğesi için bir etiket tanımlar.
	cursor: default;
<legend> Bir <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar.
	display: block;
padding-left: 2px;
padding-right: 2px;
border: none;
<li> Bir liste öğesini tanımlar
	display: list-item;
<link> Belge ve harici bir kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar. çoğunlukla CSS sayfasına bağlanmak için kullanılır)
	display: none;
<main> Belgenin ana içeriğini belirtir Yok.
<map> İstemci taraflı bir resim haritası tanımlar.
	display: inline;
<mark> İşaretli / vurgulanmış metni tanımlar.
	background-color: yellow;
color: black;
<menu> Komutların bir listesini / menüsünü tanımlar
	display: block;
list-style-type: disc;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
padding-left: 40px;
<menuitem> Kullanıcının açılan menüden başlatabileceği bir komut / menü öğesini tanımlar. Yok.
<meta> Bir HTML belgesi hakkındaki meta veriyi tanımlar. Yok.
<meter> Bilinen bir aralıkta skalar bir ölçümü bir gösterge) tanımlar. Yok.
<nav> Gezinti bağlantıları kapsayıcısıdır.
	display: block;
<noframes> HTML5"te desteklenmiyor.
Çerçeveleri desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar.
<noscript> İstemci tarafı komut dosyalarını desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar. Yok.
<object> Katıştırılmış bir nesne tanımlar. object:focus :
	outline: none;
<ol> Sıra düzenli bir listeyi tanımlar.
	display: block;
list-style-type: decimal;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
padding-left: 40px;
<optgroup> Açılır listede kutusu seçenek gruplarını tanımlar. Yok.
<option> Açılır liste kutusu seçeneği tanımlar. Yok.
<output> Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar.
	display: inline;
<p> Bir paragraf tanımlar.
	display: block;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
<param> Bir nesnenin parametresini tanımlar.
	display: none;
<picture> Birden fazla resim / görüntü kaynağı için bir kapsayıcı tanımlar. Yok.
<pre> Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar.
	display: block;
font-family: monospace;
white-space: pre;
margin: 1em 0;
<progress> İlerleme çubuğu tanımlar. Yok.
<q> Alıntı tanımlar.
	display: inline;

q::before
content: open-quote;

q::after
content: close-quote;
<rb> Ruby tabanı.
<rp> Ruby ek açıklamalarını desteklemeyen tarayıcılarda neyin gösterileceğini tanımlar. Yok.
<rt> Karakterlerin açıklaması / telaffuzunu tanımlar Doğu Asya tipografisi için)
	line-height: normal;
<rtc> Ruby ek açıklama metin taşıyıcısıdır.
<ruby> Bir Ruby notasyonu tanımlar Doğu Asya tipografisi için) Yok.
<s> Artık doğru olmayan yazıyı göstermek için kullanılır. Yazının üstünü çizer.
	text-decoration: line-through;
<samp> Bir bilgisayar programından örnek çıktıyı tanımlar.
	font-family: monospace;
<script> İstemci tarafı komut dosyası tanımlar.
	display: none;
<section> HTML belgesindeki bir bölümü tanımlar. Genel akış kabı.
	display: block;
<select> Açılır liste kutusu tanımlar. Yok.
<small> Daha küçük metin tanımlar.
	font-size: smaller;
<source> Video ve ses için ortam kaynağını tanımlar. Yok.
<span> Belgedeki bir bölümü tanımlar. Yok.
<strike> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine <del> veya <s> kullanın. Üstü çizili metni tanımlar
	text-decoration: line-through;
<strong> Metin vurgusu tanımlar. Metni koyu yapar.
	font-weight: bold;
<style> Gömülü stil kodları taşıyıcısıdır.
	display: none;
<sub> Alt yazı alt simge) oluşturan metni tanımlar.
	vertical-align: sub;
font-size: smaller;
<summary> <details> öğesi için görünür bir başlığı tanımlar.
	display: block;
<sup> Üst yazı üst simge) oluşturan metni tanımlar.
	vertical-align: super;
font-size: smaller;
<table> Bir tablo tanımlar.
	display: table;
border-collapse: separate;
border-spacing: 2px;
border-color: gray;
<tbody> Bir tablo içeriğinde satırları gruplar.
	display: table-row-group;
vertical-align: middle;
border-color: inherit;
<td> Tabloda bir hücre tanımlar.
	display: table-cell;
vertical-align: inherit;
<template> Şablon Yok.
<textarea> Çok satırlı bir giriş kontrolü metin alanı) tanımlar. Yok.
<tfoot> Tablolarda alt bilgi satırlarını gruplar.
	display: table-footer-group;
vertical-align: middle;
border-color: inherit;
<th> Bir tablonun başlık hücresini tanımlar.
	display: table-cell;
vertical-align: inherit;
font-weight: bold;
text-align: center;
<thead> Tablolarda başlık satırlarını gruplar.
	display: table-header-group;
vertical-align: middle;
border-color: inherit;
<time> Bir tarih / saat tanımlar. Yok.
<title> HTML belge için bir meta veri başlığı tanımlar.
	display: none;
<tr> Tabloda bir satırı tanımlar
	display: table-row;
vertical-align: inherit;
border-color: inherit;
<track> <video> ve <audio> etiketleri için metin parçalarını tanımlar. Yok.
<tt> HTML5"te desteklenmiyor.
Yerine CSS kullanın.
<u> Metin vurgusu tanımlar. Metnin altını çizer.
	text-decoration: underline;
<ul> Sırasız bir liste tanımlar.
	display: block;
list-style-type: disc;
margin-top: 1em;
margin-bottom: 1 em;
margin-left: 0;
margin-right: 0;
padding-left: 40px;
<var> Bir değişkeni tanımlar.
	font-style: italic;
<video> Bir video veya film oynatıcısı tanımlar. Yok.
<wbr> Satır sonu tanımlar. Yok.